Binh Thuan Geology and Environment Co.ltd

News

Scheduled inspections in 2021 for environment, geology and minerals
Date Submitted: 17/09/2021 1029 view
(TN&MT) - On the morning of April 13 in Hanoi, the Ministry of Natural Resources and Environment worked with a working group of the Government Inspectorate to grasp the situation to deploy the inspection under the 2021 Plan, related to the field of environment and geology and mineral.

 

Ông Lê Vũ Tuấn Anh – Chánh Thanh tra Bộ TN&MT phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Lê Vũ Tuấn Anh – Chánh Thanh tra Bộ TN&MT yêu cầu đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trình bày khái quát về chức năng, nhiệm vụ của 2 đơn vị để tổ công tác của Thanh tra Chính phủ nắm được kết quả và tình hình hoạt động chung. Ngoài ra, 2 đơn vị cũng nêu rõ trong suốt quá trình Bộ TN&MT hoạt động, đã được tiếp các đoàn kiểm tra, kiểm toán nào vào thanh tra, đặc biệt về 2 lĩnh vực môi trường và địa chất và khoáng sản. Trên cơ sở đó, các đơn vị có thể đề xuất rút ngắn thời gian hoặc thu hẹp nội dung và phạm vi liên quan đến các đoàn thanh tra, kiểm toán đã làm trước đó.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tài – Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và ông Lại Hồng Thanh – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nêu tổng quát về chức năng và hoạt động của 2 đơn vị, đồng thời, trao đổi và tiếp nhận những yêu cầu của tổ công tác, thông báo lại cho Thanh tra Bộ TN&MT để Thanh tra Bộ tổng hợp và gửi đến tổ công tác.

Ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ phát biểu tại cuộc họp

Một trong những vấn đề được hai bên quan tâm là tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, đặc biệt giữa Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ. Ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ cho biết: Thanh tra Chính phủ đã nhận được nhiều ý kiến về vấn đề này từ các Bộ, ngành. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân cốt lõi là về mặt cơ chế bởi Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và ngành Thanh tra đều có nhiều chức năng, nhiệm vụ phải thực hiện và hoàn thành.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Lê Sỹ Bảy yêu cầu tổ khảo sát của đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch khảo sát sớm và ngay từ đầu bởi môi trường và địa chất và khoáng sản là 2 nội dung lớn và phức tạp, đã và đang được xã hội quan tâm, tác động đến tình hình kinh tế - xã hội nói chung trên cả nước.

Ông Lê Vũ Tuấn Anh – Chánh Thanh tra Bộ TN&MT phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Lê Vũ Tuấn Anh – Chánh Thanh tra Bộ TN&MT yêu cầu đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trình bày khái quát về chức năng, nhiệm vụ của 2 đơn vị để tổ công tác của Thanh tra Chính phủ nắm được kết quả và tình hình hoạt động chung. Ngoài ra, 2 đơn vị cũng nêu rõ trong suốt quá trình Bộ TN&MT hoạt động, đã được tiếp các đoàn kiểm tra, kiểm toán nào vào thanh tra, đặc biệt về 2 lĩnh vực môi trường và địa chất và khoáng sản. Trên cơ sở đó, các đơn vị có thể đề xuất rút ngắn thời gian hoặc thu hẹp nội dung và phạm vi liên quan đến các đoàn thanh tra, kiểm toán đã làm trước đó.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tài – Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và ông Lại Hồng Thanh – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nêu tổng quát về chức năng và hoạt động của 2 đơn vị, đồng thời, trao đổi và tiếp nhận những yêu cầu của tổ công tác, thông báo lại cho Thanh tra Bộ TN&MT để Thanh tra Bộ tổng hợp và gửi đến tổ công tác.

Ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ phát biểu tại cuộc họp

Một trong những vấn đề được hai bên quan tâm là tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, đặc biệt giữa Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ. Ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ cho biết: Thanh tra Chính phủ đã nhận được nhiều ý kiến về vấn đề này từ các Bộ, ngành. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân cốt lõi là về mặt cơ chế bởi Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và ngành Thanh tra đều có nhiều chức năng, nhiệm vụ phải thực hiện và hoàn thành.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Lê Sỹ Bảy yêu cầu tổ khảo sát của đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch khảo sát sớm và ngay từ đầu bởi môi trường và địa chất và khoáng sản là 2 nội dung lớn và phức tạp, đã và đang được xã hội quan tâm, tác động đến tình hình kinh tế - xã hội nói chung trên cả nước.

Tag:

Other articles

(TN&MT) - In recent years, the work of basic geological investigation as well as assessment and exploration of minerals has been increasingly promoted. In particular, the State management of minerals has perfected the law on minerals, created a legal corridor to manage mineral activities in the direction of efficiency and sustainability, ensuring the environment and national security. room.
(TN&MT) - Within the framework of Vietnam - Australia Water Week 2021, on the afternoon of September 15, a seminar on "Covid-19 pandemic and Adaptive water supply plan" took place. The seminar was held on an online platform with the participation of leaders, diplomats, scientists, managers, and businesses in the water supply and drainage sectors of Vietnam and Australia.
The project on ensuring water security and safety of dams and reservoirs for the period 2021-2030 with a vision to 2045 was considered by the National Assembly Standing Committee at its third session on the afternoon of September 16.

Binh Thuan Geology and Environment Company Limited

Binh Thuan Geology and Environment Company Limited

Binh Thuan Geology and Environment Company Limited