Binh Thuan Geology and Environment Co.ltd

News

The Covid -19 pandemic and the Adaptive Water Supply Plan
Date Submitted: 17/09/2021 1115 view
(TN&MT) - Within the framework of Vietnam - Australia Water Week 2021, on the afternoon of September 15, a seminar on "Covid-19 pandemic and Adaptive water supply plan" took place. The seminar was held on an online platform with the participation of leaders, diplomats, scientists, managers, and businesses in the water supply and drainage sectors of Vietnam and Australia.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những giải pháp để ứng phó với các thách thức, đặc biệt đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn trong cấp nước có tầm quan trọng đặc biệt khi biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 đã và đang đe dọa tới sự tồn tại và phát triển kinh tế, xã hội và của các nền kinh tế.

Các đại biểu tham dự Hội thảo trực tuyến

Theo ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA), đại dịch COVID-19 đã và đang tác động nghiêm trọng đến kinh tế Việt Nam - vốn là một trong 5 quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nhất của biến đổi khí hậu gây ra tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu cũng là một trong những thách thức to lớn ở Việt Nam đối với vấn đề an ninh, an toàn trong cấp nước - dịch vụ thiết yếu đảm bảo nhu cầu an sinh của người dân trong mọi hoàn cảnh.

Còn theo bà Hạ Thanh Hằng, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế của VWSA, đại dịch COVID-19 đã khiến nguồn nguyên liệu đầu vào và thị trường đầu ra của các doanh nghiệp ngành nước giảm mạnh, dẫn đến chi phí để duy trì hoạt động trở thành gánh nặng, và các doanh nghiệp đã phải giảm một số hoạt động tại các tỉnh và thành phố lớn.

Tại Úc, đại dịch đã ảnh hưởng đến tất cả các nhà cung cấp dịch vụ về nước, từ cấp nước và vệ sinh môi trường tới nước thải và tưới tiêu, cũng như khắc sâu sự bất bình đẳng trong khả năng tiếp cận nguồn nước và vệ sinh, theo bà Sarah Ransom, Trưởng nhóm Đối tác và Tác động thuộc AWP.

Liên quan đến biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước ở Việt Nam cũng như ở Úc cùng chịu ảnh hưởng khi lũ lụt và hạn hán ngày một nghiêm trọng hơn, bà Ransom thuộc Cơ quan Hợp tác ngành nước Úc cho biết.

“Nhìn tới tương lai, Việt Nam sẽ đối mặt với những áp lực thiếu nước vào mùa khô trong những thập kỷ tới và cần rút kinh nghiệm từ thông lệ quốc tế về chính sách quản lý nguồn nước nhằm tối ưu hóa việc phân bổ nước và cải thiện tính bền vững của nguồn nước. Đặc biệt, việc phối hợp của chính quyền và địa phương trong việc quản trị hiệu quả nguồn nước cũng như việc chia sẻ dữ liệu sử dụng nước sẽ giúp các nhà quản lý hoạch định tốt hơn kế hoạch hành động cho tương lai” - ông Abhinav Goyal, Giám đốc các dự án vốn và hạ tầng của Công ty Tư vấn PWC Việt Nam phát biểu tại diễn đàn, đồng thời, đề xuất một kế hoạch hành động cụ thể cho Việt Nam hướng tới tăng trưởng dựa vào ngành Nước.

Tag:

Other articles

(TN&MT) - In recent years, the work of basic geological investigation as well as assessment and exploration of minerals has been increasingly promoted. In particular, the State management of minerals has perfected the law on minerals, created a legal corridor to manage mineral activities in the direction of efficiency and sustainability, ensuring the environment and national security. room.
The project on ensuring water security and safety of dams and reservoirs for the period 2021-2030 with a vision to 2045 was considered by the National Assembly Standing Committee at its third session on the afternoon of September 16.
(TN&MT) - On the morning of April 13 in Hanoi, the Ministry of Natural Resources and Environment worked with a working group of the Government Inspectorate to grasp the situation to deploy the inspection under the 2021 Plan, related to the field of environment and geology and mineral.

Binh Thuan Geology and Environment Company Limited

Binh Thuan Geology and Environment Company Limited

Binh Thuan Geology and Environment Company Limited