Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Hoạt động khác

Hoạt động khác
Ngày đăng: 08/01/2019 2249 lượt xem
Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ khác

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ khác gồm:

  • Khoan thăm dò nước dưới đất;
  • Khoan khảo sát địa chất công trình;
  • Thi công, lắp đặt giếng khai thác nước dưới đất;
  • Cung cấp các thiết bị ngành nước, môi trường, khoáng sản;
  • Thi công hệ thống xử lý nước cấp, nước thải;
  • Thi công xây dựng công trình cơ bản.

 

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận