Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Tư vấn lĩnh vực môi trường

Tư vấn lĩnh vực môi trường
Ngày đăng: 08/01/2019 2614 lượt xem
Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực môi trường ...

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực môi trường gồm:

1. Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

2. Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường;

3. Lập Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ;

4. Lập Hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường;

5. Lập Phương án cải tạo phục hồi môi trường;

6. Thi công, lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải, nước cấp.

Lập ĐTM mở rộng BV An Phước

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận