Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Tư vấn lĩnh vực tài nguyên khoáng sản

Tư vấn lĩnh vực tài nguyên khoáng sản
Ngày đăng: 03/01/2019 2889 lượt xem
Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận có thế mạnh đặt biệt trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản thực hiện trọn gói từ việc lập dự án cho đến đưa dự án đi vào hoạt động khai thác

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận có thế mạnh đặt biệt trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản thực hiện trọn gói từ việc lập dự án cho đến đưa dự án đi vào hoạt động khai thác, cụ thể các công đoạn cơ bản cần thiết để được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản như sau:

 • Lập dự án đầu tư;
 • Lập hồ sơ đấu giá;
 • Lập đề án thăm dò;
 • Lập báo cáo thăm dò;
 • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo khả thi;
 • Lập hồ sơ môi trường;
 • Lập phương án cải tạo phục hồi môi trường;
 • Thẩm định hồ sơ về đất;
 • Xin chủ trương đầu tư;
 • Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác;
 • Lập thiết kế kỹ thuật.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận