Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Tư vấn quản lý

Tư vấn quản lý
Ngày đăng: 08/01/2019 2706 lượt xem
Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ tư vấn trong quản lý doanh nghiệp

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ tư vấn trong quản lý doanh nghiệp gồm:

  • Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  • Lập, thẩm định dự án đầu tư, báo cáo tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật;
  • Giám sát thi công xây dựng;
  • Quản lý tiến độ, chi phí, chất lượng, khối lượng công trình.

 

 

 

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận