Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế
Ngày đăng: 08/01/2019 2203 lượt xem
Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ tư vấn thiết kế

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ tư vấn thiết kế gồm:

  • Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp;
  • Thiết kế hệ thống xử lý nước thải;
  • Thiết kế công trình điện, nước;
  • Thiết kế khai thác mỏ.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận