Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công trình

Công ty TNHH Địa chất và môi trường Bình Thuận là đơn vị hoạt động tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực: Tài nguyên khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, đo đạc địa chính, khoan địa chất,...

Mỏ Chóp Vung xã Hàm Kiệm, huyện hàm Thuận Nam

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận