Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Dự án Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản

Các dự án khoan khảo sát địa chất đã thực hiện gồm: các công trình nhà ở, cao ốc văn phòng, nhà xưởng, bệnh viện, bến xe, khu resort

xã Hải Ninh và xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
12

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận