Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên
Vị trí: Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1852
Đề án, Báo cáo thăm dò, thiết kế, môi trường mỏ vật liệu san lấp tại thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Đề án, Báo cáo thăm dò, thiết kế, môi trường mỏ vật liệu san lấp tại thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận