Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận
Vị trí: Mỏ đá Phong Phú, Mỏ đá Tà Zôn,v.v
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 2686
Đo vẽ địa hình hiện trạng các mỏ: mỏ đá Núi Tào, mỏ đá Phong Phú, mỏ đá Tà Zôn, mỏ cát trắng Cây Táo, mỏ sét Tân lập.

Đo vẽ địa hình hiện trạng các mỏ: mỏ đá Núi Tào, mỏ đá Phong Phú, mỏ đá Tà Zôn, mỏ cát trắng Cây Táo, mỏ sét Tân lập.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận