Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Công ty TNHH Đức Mạnh
Vị trí: Nghị Đức, Tánh Linh, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1356
Lập báo cáo tính trữ lượng còn lại, báo cáo khả thi đầu tư xây dựng công trình, báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, lập hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, chủ trương đầu tư mỏ sét Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Lập báo cáo tính trữ lượng còn lại, báo cáo khả thi đầu tư xây dựng công trình, báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, lập hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, chủ trương đầu tư mỏ sét Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận