Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Công ty TNHH San lắp Phúc Bảo
Vị trí: Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1214
Đề án, Báo cáo thăm dò, thiết kế, môi trường mỏ vật liệu san lấp tại thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Đề án, Báo cáo thăm dò, thiết kế, môi trường mỏ vật liệu san lấp tại thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận