Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất nước uống tinh khiết và sản xuất đá uống tinh khiết
Vị trí: Tam Thanh, Phú Quý, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1368
Lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho dự án Cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất nước uống tinh khiết và sản xuất đá uống tinh khiết tại thôn Mỹ Khuê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất nước uống tinh khiết và sản xuất đá uống tinh khiết;
  • Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh cá thể Trần Thị Kim Hoàng;
  • Quy mô: 60 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng 60 m3/ngày.đêm cho dự án Cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất nước uống tinh khiết và sản xuất đá uống tinh khiết tại thôn Mỹ Khuê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Gia hạn lần 1) số 1984/GP-UBND ngày 01/08/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Hộ kinh doanh cá thể Trần Thị Kim Hoàng.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận