Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Dịch vụ may gia công xuất khẩu
Vị trí: Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1415
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho dự án Dịch vụ may gia công xuất khẩu tại khu phố 1, thi trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án:Dịch vụ may gia công xuất khẩu;
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần May Nhà Bè - Đức Linh;
  • Quy mô: 30 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng 30 m3/ngày.đêm cho dự án Dịch vụ may gia công xuất khẩu tại khu phố 1, thi trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 73/GP-UBND ngày 09/01/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty Cổ phần May Nhà Bè - Đức Linh.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận