Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Kênh tưới xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong
Vị trí: Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 2129
Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án Kênh tưới xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Kênh tưới xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong;
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận;
  • Quy mô: chiều dài tuyến kênh L = 6.453 m;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường với tuyến kênh dài 6.453 m của dự án Kênh tưới xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 3468/UBND-KT ngày 27/12/2018 do Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong cấp cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận