Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Khai thác khoáng sản vật liệu san lấp thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Vị trí: Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1383
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản trọn gói
  • Tên dự án: Khai thác khoáng sản vật liệu san lấp thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Thanh Niên;
  • Quy mô: Diện tích 0,5 ha;
  • Phạm vi công việc: Khảo sát, lập đề án thăm dò, thi công và lập báo cáo tổng kế thăm dò, thiết kế cơ sở khai thác, dự án đầu tư, bản Kế hoạch bảo vệ môi trường, Phương án cải tại Phục hồi môi trường, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, quyết định chủ trương đầu tư, tập hợp hồ sơ xin giấy phép khai thác của dự án khai thác khoáng sản vật liệu san lấp thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận với diện tích 0,5 ha

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận