Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm (Honrom Hills)
Vị trí: Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1025
Khoan thăm dò nước dưới đất
  • Tên dự án: Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm (Honrom Hills)
  • Địa điểm: Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thiên Hải.
  • Quy mô: Khoan thăm dò nước dưới đất với lưu lượng 300 m3/ngày.đêm.
  • Phạm vi công việc: Khoan thăm dò nước dưới đất tại 05 giếng khoan tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Công trình liên quan

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận