Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Khu du lịch Amaryllis Resort & Spa
Vị trí: Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1696
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho dự án Khu du lịch Amaryllis Resort & Spa tại khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Khu du lịch Amaryllis Resort;
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trí Nam;
  • Quy mô: 60 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng 60 m3/ngày.đêm cho dự án Khu du lịch Amaryllis Resort & Spa tại khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 3656/GP-UBND ngày 20/12/2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty TNHH Trí Nam.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận