Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Khu du lịch Suối Hồng Resort
Vị trí: Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1313
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho dự án Khu du lịch Suối Hồng Resort tại khu phố 5, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Khu du lịch Suối Hồng Resort;
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Du lịch Suối Hồng;
  • Quy mô: 35 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng 35 m3/ngày.đêm cho dự án Khu du lịch Suối Hồng Resort tại khu phố 5, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 2391/GP-UBND ngày 14/9/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty TNHH Du lịch Suối Hồng.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận