Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Khu du lịch Thùy Trang
Vị trí: Long Sơn, Mũi Né, Phan Thiết
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1396
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho dự án Khu du lịch Thùy Trang tại khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Khu du lịch Thùy Trang;
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Du lịch Thùy Trang;
  • Quy mô: 50 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng 50 m3/ngày.đêm cho dự án Khu du lịch Thùy Trang tại khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 718/GP-UBND ngày 21/03/2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty TNHH Du lịch Thùy Trang.

 

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận