Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Nâng cao năng lực Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận
Vị trí: C1 Võ Văn Kiệt, Phong Nẫm & Hàm Liêm
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1316
Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận tại C1 đường Võ Văn Kiệt, thành phố Phan Thiết và Khu ứng dụng Công nghệ sinh học tại xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết và xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận;
  • Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận;
  • Quy mô:

+ Khu ứng dụng Công nghệ sinh học: Khu sản xuất nấm và chế phẩm sinh học; Xưởng phân: tối đa 5.000 tấn/năm; Nhà nấm : quy mô 12.000 bịch phôi/năm; Khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm (Quy mô: 100 con dê sinh sản, 1.000 con gà, 100 con heo; 20 con bò); Khu nhà lưới (5.000m2); Nhà kính (3.000 m2); Xưởng cơ khí, nhà kho, khu xử lý nước thải 50 m3/ngày.đêm

+ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận: Trạm biến áp 180KVA;

  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận tại C1 đường Võ Văn Kiệt, thành phố Phan Thiết và Khu ứng dụng Công nghệ sinh học tại xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết và xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 21/GXN-STNMT ngày 07/12/2018 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận.

 

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận