Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Nhà máy chế biến hải sản Biển Đông
Vị trí: Lạc Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 2250
Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy chế biến hải sản Biển Đông tại Lô B, Khu chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Nhà máy chế biến hải sản Biển Đông;
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chế biến hải sản Biển Đông;
  • Quy mô: 900 tấn sản phẩm/năm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường với công suất 900 tấn sản phẩm/năm của dự án Nhà máy chế biến hải sản Biển Đông tại Lô B, Khu chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 18/07/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy chế biến hải sản Biển Đông tại Lô B, Khu chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận