Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Nhà máy Điện mặt trời VSP Bình Thuận II
Vị trí: Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 2365
Thành lập bản đồ địa hình khảo sát phục vụ công trình điện năng lượng mặt trời thuộc xã Vinh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuân. tỷ lệ 1:1.000 theo hệ tọa độ VN-2000, độ cao Quốc Gia, đảm bảo độ chính xác trong đo vẽ địa hình hiện trạng, địa vật và phục vụ công tác kháo sát thiết kế công trình điện năng lượng theo chủ trương phê duyệt của Chủ Tịch của UBND tỉnh Bình Thuận về việc chấp thuận đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Nhà máy Điện mặt trời VSP Bình Thuận II;
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện mặt trời VSP Bình Thuận II;
  • Quy mô: 44,14 ha;
  • Phạm vi công việc: Lập lưới khống chế mặt phẳng và độ cao theo hệ thống tọa độ, độ cao Nhà nước, đo vẽ bản đồ địa hình diện tích thăm dò tỷ lệ 1:1.000, xác định tọa độ các điểm mốc ranh, xác định tọa độ, độ cao các công trình thăm dò;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000, chênh cao đường đồng mức h = 1,0m; Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng, độ cao; Nhật ký đo đường chuyền đa giác 1; Phiếu cấp mốc tọa độ, độ cao Nhà Nước.

 

Công trình liên quan

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận