Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Nhà máy nước La Gi
Vị trí: Tân An, La Gi, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1282
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho dự án Nhà máy nước La Gi tại khu phố 7, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Nhà máy nước La Gi;
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư nước Bình An;
  • Quy mô: 4.500 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt với lưu lượng 4.500 m3/ngày.đêm cho dự án Nhà máy nước La Gi tại khu phố 7, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 1191/GP-UBND ngày 05/05/2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư nước Bình An.

 

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận