Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Nhà máy sản xuất Silicat Bình Thuận
Vị trí: Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1594
Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất Silicat Bình Thuận tại Lô 2/8A, đường số 2, KCN Phan Thiết giai đoạn 1, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
  • Dự án: Nhà máy sản xuất Silicat Bình Thuận;
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Trường Thịnh;
  • Quy mô: 9.500 tấn sản phẩm/năm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường với công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm của dự án Nhà máy sản xuất Silicat Bình Thuận tại Lô 2/8A, đường số 2, KCN Phan Thiết giai đoạn 1, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 17/05/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất Silicat Bình Thuận tại Lô 2/8A, đường số 2, KCN Phan Thiết giai đoạn 1, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận