Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Nhà máy sản xuất và kinh doanh bột cá sấy công nghiệp
Vị trí: Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1501
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho dự án Nhà máy sản xuất và kinh doanh bột cá sấy công nghiệp tại thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Nhà máy sản xuất và kinh doanh bột cá sấy công nghiệp;
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH IMEXCO - Bình Thuận;
  • Quy mô: 20 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng 20 m3/ngày.đêm cho dự án SNhà máy sản xuất và kinh doanh bột cá sấy công nghiệp tại thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 75/GP-UBND ngày 09/01/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty TNHH IMEXCO - Bình Thuận.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận