Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Nhà nghỉ và khách sạn
Vị trí: Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1234
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho dự án Nhà nghỉ và khách sản tại khu phố 1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Nhà nghỉ và khách sạn;
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hải Thành;
  • Quy mô: 20 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng 20 m3/ngày.đêm cho dự án Nhà nghỉ và khách sạn tại khu phố 1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 3451/GP-UBND ngày 30/11/2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hải Thành.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận