Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Sản xuất, kinh doanh nước sạch
Vị trí: Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1218
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho dự án Sản xuất, kinh doanh nước sạch tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Sản xuất, kinh doanh nước sạch;
  • Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Võ Văn Thành;
  • Quy mô: 50 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng 50 m3/ngày.đêm cho dự án Sản xuất, kinh doanh nước sạch tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 3518/GP-UBND ngày 07/12/2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Hộ kinh doanh Võ Văn Thành.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận