Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Khoan khảo sát địa chất công trình, khoan giếng khai thác

Khoan khảo sát địa chất công trình, khoan giếng khai thác
Ngày đăng: 08/01/2019 3308 lượt xem
Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực khoan khảo sát địa chất công trình, khoan giếng khai thác

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực khoan khảo sát địa chất công trình, khoan giếng khai thác gồm:

  • Khoan khảo sát địa chất công trình cho các dự án đầu tư xây dựng
  • Lập báo cáo khảo sát địa chất công trình
  • Khoan, thiết kế giếng khai thác nước dưới đất

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận