Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Dự án Lĩnh vực Đất đai

Các dự án khoan khảo sát địa chất đã thực hiện gồm: các công trình nhà ở, cao ốc văn phòng, nhà xưởng, bệnh viện, bến xe, khu resort

Dữ liệu chúng tôi đang cập nhật. Xin cảm ơn !

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận