Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Vị trí: Phong Phú, Tuy Phong, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1560
Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tài nguyên Thắng Thiện;
  • Quy mô: 3,5 ha;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trên diện tích 3,5 ha cho dự án Thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép thăm dò khoáng sản số 3097/GP-UBND ngày 09/11/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty TNHH Đầu tư Tài nguyên Thắng Thiện.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận