Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Cụm công nghiệp Nam Hà
Vị trí: Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1175
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất cho Cụm công nghiệp Nam Hà tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Cụm công nghiệp Nam Hà
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nam Hà - Đức Linh
  • Quy mô: 1.500 m3/ngày.đêm.
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất cho Cụm công nghiệp Nam Hà với lưu lượng 1.500 m3/ngày.đêm tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
  • Tiến độ: Hoàn thành.
  • Sản phẩm: Giấy phép thăm dò nước dưới đất số 3467/GP-UBND ngày 13/12/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty TNHH Nam Hà - Đức Linh.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận