Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Nhà nghỉ Bảo Quỳnh
Vị trí: Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1702
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho dự án Nhà nghỉ Bảo Quỳnh tại số 26 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Nhà nghỉ Bảo Quỳnh;
  • Chủ đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân Nhà nghỉ Bảo Quỳnh;
  • Quy mô: 15 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng 15 m3/ngày.đêm cho dự án Nhà nghỉ Bảo Quỳnh tại số 26 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 127/GP-UBND ngày 12/01/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Nhà nghỉ Bảo Quỳnh.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận