Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty Cổ phần Hoàng Ngọc
Vị trí: Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1328
Lập Hồ sơ khai thác nước dưới đất tại số 152 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận