Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Hệ thống cấp nước khu vực Hòa Thắng - Hòa Phú (Giai đoạn 1)
Vị trí: Phan Hiệp,Bắc Bình, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 923
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Hệ thống cấp nước khu vực Hòa Thắng - Hòa Phú (Giai đoạn 1) tại thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Hệ thống cấp nước khu vực Hòa Thắng - Hòa Phú (Giai đoạn 1);
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Rạng Đông;
  • Quy mô: 47.000 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt với lưu lượng 47.000 m3/ngày.đêm cho Hệ thống cấp nước khu vực Hòa Thắng - Hòa Phú (Giai đoạn 1) tại thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 3152/GP-UBND ngày 15/11/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty Cổ phần Rạng Đông.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận