Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết
Vị trí: Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1460
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho dự án Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết tại thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết;
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhật Hoàng;
  • Quy mô: 70 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng 70 m3/ngày.đêm cho dự án Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết tại thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 2504/GP-UBND ngày 28/08/2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty TNHH Nhật Hoàng.

 

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận