Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Sea Links Mũi Né Việt Nam
Vị trí: Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1138
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất cho Dự án SeaLinks Mũi Né Việt Nam, km 9 đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Sea Links Mũi Né Việt Nam;
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Rạng Đông;
  • Quy mô: 450 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất với lưu lượng 450 m3/ngày.đêm cho Dự án SeaLinks Mũi Né Việt Nam, km 9 đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 2559/GP-UBND ngày 25/09/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty Cổ phần Rạng Đông.

 

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận