Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Sunrise Village Mui Ne Hotel
Vị trí: Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 1271
Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho dự án Sunrise Village Mui Ne Hotel tại số 316-318/12 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Sunrise Village Mui Ne Hotel;
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khách sạn và Dịch vụ Du lịch Làng Rạng;
  • Quy mô: 15 m3/ngày.đêm;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng 15 m3/ngày.đêm cho dự án Sunrise Village Mui Ne Hotel tại số 316-318/12 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 3453/GP-UBND ngày 30/11/2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty TNHH Khách sạn và Dịch vụ Du lịch Làng Rạng.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận