Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Thiền viện Từ Lâm
Vị trí: Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 2122
Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Thiền viện Từ Lâm tại Thôn 7, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Thiền viện Từ Lâm;
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý Thiền viện Từ Lâm;
  • Quy mô: 38.903 m2;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường với tổng diện tích đất: 38.903 mcủa dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Thiền viện Từ Lâm tại Thôn 7, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Giấy xác nhận đăng ký số 27/GXN-UBND ngày 07/01/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc cấp cho Ban Quản lý Thiền viện Từ Lâm.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận