Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận
Khu du lịch nghỉ dưỡng La Gi Star Resort
Vị trí: Tân Bình, La Gi, Bình Thuận
Ngày đăng: 26/11/2020 Lượt xem: 2005
Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng La Gi Star Resort tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
  • Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng La Gi Star Resort;
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH La Gi Star Resort;
  • Quy mô: 1398 phòng;
  • Phạm vi công việc: Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường với công suất 1398 phòng của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng La Gi Star Resort tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận;
  • Tiến độ: Hoàn thành;
  • Sản phẩm: Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng La Gi Star Resort tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận