Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Dự án Lĩnh vực Môi trường

Các dự án khoan khảo sát địa chất đã thực hiện gồm: các công trình nhà ở, cao ốc văn phòng, nhà xưởng, bệnh viện, bến xe, khu resort

xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận