Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Dự án Lĩnh vực Tài nguyên nước

Các dự án khoan khảo sát địa chất đã thực hiện gồm: các công trình nhà ở, cao ốc văn phòng, nhà xưởng, bệnh viện, bến xe, khu resort

xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình thuận
12

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận

Công ty TNHH Địa chất và Môi trường Bình Thuận